ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σύγχρονες λύσεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

Στόχος μας η βέλτιστη αξιοποίηση ακινήτων, με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς Real Estate, τους κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας και τις τεχνολογικές εξελίξεις κατασκευής και χρήσης κτιριακών υποδομών.

Με την εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μας αναλαμβάνουμε:

  • Μελέτες αξιοποίησης / διαχείρισης ακινήτων επιλέγοντας την κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος
  • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Σύσταση Τεχνικού Φακέλου ανάπτυξης / πώλησης ακινήτων
  • Εκτιμήσεις ακινήτων, έρευνα και αξιολόγηση τάσεων και προοπτικών της αγοράς Real Estate