ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

Η ΒΒ5 Συμβουλευτική ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους τομείς της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης καθώς και του σχεδιασμού, χρηματοδότησης και υλοποίησης επενδύσεων, στο χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Πλαισιωμένη από έμπειρα στελέχη της αγοράς και του τραπεζικού τομέα, προσεγγίζει με επαγγελματική επάρκεια τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, η οποία λειτουργεί και αναπτύσσεται σε ένα πολυσύνθετο και απαιτητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Η υψηλή εξειδίκευση των ανθρώπων μας, δίνει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας, με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Κύρια επιδίωξη μας είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Στρατηγικού Επιχειρηματικού σχεδίου μέσω ενός ευέλικτου οδικού χάρτη ενεργειών και διαδικασιών, για την επίτευξη των στόχων των πελατών μας.

Εμπιστευθείτε τις υπηρεσίες μας.
Η επιτυχία σας είναι το “όραμά” μας!